Miroslav Kostelník - Plynofikácia objektov

Plynárenské práce - Projektovanie - Revízie spotrebičov - Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení - Činnosť revízneho technika - vyhotovenie všetkých tlakových skúšok a revíznych správ - Oprava vyhradených technických plynových zariadení - Montáž plynových zariadení do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky - Rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa - Inštalácia plynovej prípojky z kovových a nekovových materiálov - Zváračské práce - Zabezpečenie výkopových prác
Cena:
Kontakt:
Za kaštieľom 1
Smižany
05311
Telefón: 0902220552
Telefón 2:
Fax:
Mobil:
Web: www.plynko.eu
Email: kostelnik@plynko.eu
nopic