Ing. Karol Kulhomer, autor. stavebný inžinier

Projektovanie pozemných stavieb
( spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizáciu stavby ), architektonické a inžinierske služby, technické poradenstvo
Cena:
Kontakt:
Starý trh č. 483/42
Kežmarok
060 01
Telefón:
Telefón 2:
Fax:
Mobil: 0903920467
Web:
Email: karol.kulhomer@gmail.com
Ing. Karol Kulhomer, autor. stavebný inžinier